Del 4: Klasatorpet & emigrationen från Långasjö

Ekot av Utvandrarna
Ekot av Utvandrarna
Del 4: Klasatorpet & emigrationen från Långasjö
/

Ekot av Utvandrarna besöker Klasatorpet, där Utvandrarna & Nybyggarna spelades in under slutet av1960-talet, i Troells regi. Stig Hermansson från hembygdsföreningen visar också emigrantmuseet i Guldgrävarstugan, och berättar om de många sockenbor som återvände från Amerika efter sin utvandring.