Del 2: Jens Liljestrand & Mannen i skogen

Ekot av Utvandrarna
Ekot av Utvandrarna
Del 2: Jens Liljestrand & Mannen i skogen
/

Författaren Jens Liljestrand berättar om Vilhelm Mobergs eget liv, som präglades kraftigt av emigrationsvågen till Amerika. Samtalet utgår från Liljestrands bok, Mannen i skogen, som är den enda heltäckande biografi som skrivits om Moberg.