Del 2: Gruppeffekten & den dialekt-ovänliga centralismen

När gotländskan tystnar
När gotländskan tystnar
Del 2: Gruppeffekten & den dialekt-ovänliga centralismen
/

Jenny Nilsson, docent i nordiska språk, förklarar vad som avgör huruvida vi som barn börjar tala en viss dialekt eller inte. Och så pratar vi om hur centralismen i det svenska samhället missgynnat dialekter, om ö-läget som lär ha påverkat gotländskan, och om nedärvd kunskap i varje litet ord, med gotländske etnologen Owe Ronström.